Федерации и секции

  1. Секция – Федерация София с координатор/председател – Стоян Стоянов
  2. Секция – Федерация Варна с координатор/председател Мергюл Хасан
  3. Секция УМБАЛ Александровска, гр. София с координатор/председател Силвия Иванова
  4. Секция Втора МБАЛ София с координатор/председател Кристина Дечева
  5. Секция МБАЛ Д-р Никола Василев, гр. Кюстендил с координатор/председател Иванка Тодорова
  6. Секция МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен”, гр. Сливен с координатор/председател Пенка Липчева
  7. Секция ДУЗ (Детско и училищно здравеопазване) Свищов, гр. Свищов,  с координатор/председател Илияна Митева
  8. Секция МБАЛ Добрич, гр. Добрич с координатор/председател Янка Александровa
  9. Секция Градска Художествена Галерия, гр. Варна с координатор/председател Дора Съботинова