30% от трудовите злополуки се укриват

106 българи са се простили с живота по време на работа или на път за нея през миналата година. Само от началото на 2011 г. смъртните случаи са 15. Най-много от тях са в строителството и в добивната промишленост.

На всеки три минути и половина в Евросъюза умира по 1 работник.

Тази мрачна статистика бе обявена от лидера на КНСБ Пламен Димитров по повод вчерашния международен ден в памет на загиналите при трудови злополуки.

Регистрираните инциденти през м. г. са 3113. Според първоначално подадените данни от НОИ на КНСБ, през 2009 г.злополуките са били 2957. Вчера от държавния институт представиха таблица, в която цифрата вече е 3208. Не стана ясно на какво се дължи разминаването.

Работници продължават да падат от скелета, затрупва ги пръст в изкопи и мини мачкат ги машини, умират или осакатяват за цял живот. Най-рисковите сектори, в които стават трудови инциденти в страната, са “Държавно управление”, “Сухопътен транспорт”, “Добив на метални руди”, “Строителство на сгради и съоръжения”, “Производство на метални изделия”.

Според международната статистика и българската реалност най-високо рисков отрасъл е строителството. “Но това, което се случва в отрасъла у нас през последните години, е безпрецедентно”, коментира Пламен Димитров.

Делът на трудовите злополуки, станали на строителната площадка, надхвърлят 80% от всички смъртни случаи в строителството.

Експертите на Главната инспекция по труда твърдят, че между 20 и 30% отзлополуките се укриват въпреки непрекъснатите проверки. Шефове не обябяват случилия се инцидент, защото хората им работят на черно без договори и осигуровки.

Работодатели, особено от сивия сектор, продължават да пречат, за да се разкрие защо наетите от тях масово страдат от професионални заболявания

Причината в държавното управление да отчитат най-много трудови инциденти е съвсем друга – секторът е изцяло “на светло”. Това означава, че служителите са осигурени и всеки пострадал се регистрира начаса пред медицинските власти и НОИ.

Проучванията в европейски и други развити страни показват, че професионалният стрес е причина за 50-60% от всички случаи на временна нетрудоспособност.

От 1990 до 2010 година насам при трудови злополуки са загинали 2876 българи, а инвалиди са останали 1598 души.

Повече от 228,7 хил. души са претърпели някакъв инцидент на работното място, който ги е извадил временно от строя, причинил им е лични и семейни неприятности, наложило се е да сменят професията си и т.н.

За същия период от 20 години заради злополуки по време на трудовия процес икономиката ни е загубила 7,5 милиона работни дни и милиони евро непроизведен брутен национален продукт, показват данните на КНСБ и НОИ.

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=873033

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *