Какво се случва с трудовите злополуки в България?

Съвсем скоро отново прочетохме поредния отчет колко добре се справяме с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и трудовите злополуки намаляват. Дали така се случва наистина обаче?

  • Недеклариране на трудови злополуки.
  • Високи нива на травматизъм в някои отрасли и дейности.
  • Най-проблемен отрасъл – Строителство.
  • Най-висока честота – млади работници (18-20 възраст).
  • Най-много злополуки – работници с ниска квалификация и
    професионален опит до 1 г.

Това са изводите, които прави експерт от Националния осигурителен институт в своята презентация относно състоянието и тенденциите на трудовия травматизъм в България по време на Международната конференция Белгия – България 31.05.-1.06.2010 г.

Статистически погледнато, наистина в периода 2000-2009 г. има тенденция към намаляване на трудовите злополуки. По данни на Националния осигурителен институт през 2000 година е имало 5464 трудови злополуки по време на работа, докато през 2008 г. те вече са само 3229, т.е. са почти с четиридесет процента по-малко.

Трудови злополуки в Бъгария

Вижте обаче какви се случва с трудовите злополуки със смъртен изход:

Смъртни трудови злополуки в Бъгария

За съжаление оптимистичната прогноза за 2009 г. не се е сбъднала,

смъртните трудови злополуки продължават да се увеличават.

В сравнение с останалите страни – членки на Европейския съюз, България е отличник: броят на трудовите злополуки през 2006-2007 в Евросъюза е намалял само с 1 ,89 %, докато в България злополуките са намалели с цели 6, 96 %. Тази статистика обаче е измамно успокоителна. Смъртните случаи за същия период в България са се увеличили с 5, 59 %, докато в останалите страни-членки са намалели с 1, 45 %.

Какво се случва с трудовите злополуки в България?

  • Забавяне темпа на намаляване на общия брой трудови злополуки.
  • Увеличаване броя на загубените календарни дни за една злополука.
  • Увеличаване броя на смъртните трудови злополуки. Обърнете внимание, че експертът от НОИ посочва, че това е най-точния критерий за нивото на травматизъм.

Няма защо Тотю Младенов да е втрещен, тенденцията е видна и на фона на продължаващия оптимизъм, демонстриран в Националната програма по БЗР за 2011 г. , вероятно е крайно време да се замислим: през 2010 г. дори и общата статистика не успя да помогне – по данни на НОИ през 2010 г. у нас са регистрирани 3110 инцидента на работното място, като това е със 154 повече от предходната 2009 г.

Автор Деяна Илиева

Източник: http://otgovori.info/kakvo-se-sluchva-s-trudovite-zlopoluki/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *