Асоциацията на ИТ специалистите в подкрепа на медицинските работници

До медицинските сестри, медицинските специалисти и техните другари
от София, Варна, Сливен, Карлово, Пазарджик и други градове,
подкрепящи исканията срещу търговските дружества в здравеопазването
и борбата за достоен живот на всички свои колеги

Драги наши сестри и братя, сънародници,

Ние, членовете на Професионалната асоциация на IT специалистите, изпращаме своите поздравления на всички вас, които жертвате доходи, сигурност, време и сили, за да защитите не само собственото си човешко достойнство, но и това на колегите си. Радваме се, че в днешния свят, където всичко се купува и продава, вие смело заставате срещу търговията с нещо безценно – човешкото здраве.

Макар да работим в твърде различни области и по различни начини, има много общи неща помежду ни. Всички ние, заедно с останалите работници, продаваме труда си, за да преживяваме. Всички ние имаме общ интерес – да получаваме достойно заплащане за труда си и да работим при нормални условия на труд. Вашата борба е и наша борба – на всички работещи в България.

Знайте, че не сте сами. Макар да не е оценен по достойнство, целият народ се нуждае от вашият труд, за да оцелее. Ако днес ние сме млади и работоспособни, то нашите родители имат нужда от вашата грижа, а утре ние ще имаме нужда от грижите на днешните деца, които ще ви наследят. Ако народът не разбира това, то е защото е затрупан с лъжите на министри, директори и други чорбаджии. Но колкото повече устоявате, толкова повече хора ще излизат от апатията и ще ви подкрепят.

Заедно срещу властта и чорбаджиите!

Заедно за по-добър живот!

Професионална Асоциация на ИТ Специалистите (ПАИС)

03.10.2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *