Отворено писмо до Европейските институции

Оригинала на писмото на английски можете да откриете тук – http://avtonomna.com/open-letter-to-the-european-european-commissioner-for-cohesion-and-reforms-and-to-the-european-ombudsman/

ДО: Европейския комисар по Кохезия и Реформи – Елиза Ферейра

КОПИЕ ДО:  Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
 Министерски Съвет на Република България,
 Омбудсмана на Република България,
 Областна Администрация – Варна,

Уважаеми дами и господа,

От името на “Автономна Работническа Конфедерация” – Варна, България бихме искали да Ви информираме за ситуация на социално напрежение, свързана с усвояването на средства по програмата „Регионално развитие“ в нашия град. 

Става въпрос за Европейско финансиране CCI2014BG16RFOP001 в размер на 84 милиона евро. Според информация от Община Варна, въпросните средства следва да се използват за модернизиране услугите на обществения транспорт. Освен това едни от целите на оперативната програма са:

  • да се намалят социално-икономическите различия между България и други държави-членки на ЕС;
  • да направят по-привлекателни условията за живот и работа в България.

Като синдикат на първо място следим социалните последствия от начина, по който са използвани средствата. В конкретния случай то води до заплаха от съкращаване на стотици служители в разгара на икономическа и здравна криза. Това от своя страна предизвиква паника и допълнително социално напрежение. Всичко това се случва на фона на рязко покачване на безработицата в страната. По данни на Националния статистически институт има 14 200 нови регистрации в бюрата по труда в страната само за първата седмица на месец декември 2020. 

Хронология на събитията

От 2013 година е известно, че след въвеждането на машините за закупуване на билети кондукторите във фирма „Градски транспорт“ ще станат излишни. Тяхното съкращаване се отлага от години без никаква предвидимост за работниците. По наша информация липсва и ясна концепция за това как реализирането на програмата ще доведе до постигането на социалните ѝ цели. Де факто изпълнението на оперативната програма по настоящия начин по-скоро ни отдалечава от тях. 

Приветстваме модернизирането на обществения транспорт в нашия град, но ви обръщаме внимание, че подобен подход при изпълнението вреди на имиджа на Европейския съюз и финансираните от него програми. Вече започнахме мирни протестни действия за отлагане на съкращението на засегнатите работници до приключването на извънредната епидемиологична обстановка. Сред исканията ни са:

  • отлагане на съкращенията в предприятието до края на извънредното положение и общата пандемична ситуация;
  • справедливо обезщетение за съкратените

Ако тези искания не бъдат изпълнени, това сериозно ще навреди на имиджа на Европейските програми за финансиране и ще има крайно негативно въздействие за бъдещето успешно реализиране на проекти. 

В този смисъл смятаме, че е в полза на Европейския съюз и отговорните лица в рамките на програмата „Регионално развитие“ е да заемат официално становище по темата в полза на трудещите се в градски транспорт Варна и целите на програмата. 

С уважение, 

Силвер Валтот, Председател на АРК – Варна,

Мергюл Хасан, Председател на АРК

Варна, 14.12.2020