АРК: Спешни мерки за осигуряване на временно безработните, самонаетите и работниците в неплатен отпуск.

Десетки хиляди работници в цялата страна, вече са изкарани в принудителен платен и неплатен отпуск или директно съкратени. Още по-лошо

Read more

Извънредна програма на АРК за излизане от справяне с кризата, предизвикана от Ковид -19

Паралелно развилите се здравословна и икономическа кризи доведоха България до извънредна ситуация в най-пълния смисъл на тази дума. Подобна ситуация

Read more

Реалната ситуация в българското здравеопазване

В България се въведоха извънредни мерки за ограничаване на движението на гражданите, които да ни предпазят от разпространението на коронавируса.

Read more