Позиция на Международната работническа асоциация за събитията в Украйна

Понастоящем в Украйна се вихри борба за власт. В тези събития вземат дейно участие и много хора от работническата класа,

Read more

Русия: Декларация на Конфедерацията на революционните анархо-синдикалисти във връзка с борбата за власт в Украйна

В Украйна се води борба за власт между съперничещи си групировки на буржоазната олигархия, в която борба, за съжаление, е

Read more