Асоциация на извънредно безработните към АРК

Глобалната пандемия, в която се намираме, остави почти 92 000 души без работа. Наложените от правителството наредби за карантина и социална дистанция се оказаха неефективни, като се има предвид, че не всички могат да си позволят да ги изпълняват.
Много хора не могат да работят от къщи и се налага да избират между здравето и доходите си. Компании и бизнеси масово затварят, без да компенсират служителите си подобаващо, като или ги съкращават, или ги пускат в неплатен отпуск; малко участват в приетата от държавата мярка 60/40. Работещите на свободна практика също остават без доходи, както и тези в туристическия бранш.
Предоставената от държавата финансова подкрепа под формата на кредити е несигурна и облагодетелства повече банките, отколкото народа. Да не забравяме и факта, че за бизнесите бяха отпуснати 4,5 млрд. лв. кредити, а за работещите – само 200 млн.
Планът на „Автономна Работническа Конфедерация“ за справяне с пандемията включва помощ за хората, останали без работа. „Асоциация на извънредно безработните към АРК“, създадена от работници, директно засегнати от кризата, се стреми към осъществяването на следните мерки:

  • Незабавно изплащане на еднократна финансова помощ от 1000лв за посрещане на текущите нужди на всеки един български гражданин, останал без доходи заради Пандемията.
    Премахване на ограниченията на осигурителните права на хората, ползвали борса през последните 3 години и премахване на принудителния труд.
  • Централно замразяване на плащанията по кредитите и наемите.
  • Плащането на битовите сметки – вода, ток, парно, да продължи да бъде замразено до овладяване на кризата.
  • Незабавно налагане на контрол върху цените на стоките от първа необходимост с цел пресичане на спекулата. Наказания за спекулантите, еквивалентни на извънредната ситуация.
  • Създаване на фонд “Обществена Солидарност” за справяне с икономическите ефекти от кризата, финансиран директно от държавния бюджет. Основна функция на фонда следва да бъде пропорционално разпределение на средства от бюджета за гарантиране на доходите на домакинствата, засегнати по един или друг начин от кризата, в това число съкратени, изпратени в неплатен отпуск, хора на свободни професии, както и работници в туристическия бранш, които изобщо няма да бъдат назначени в началото на сезона. Водещ критерий за определяне на размера на средствата за всяко домакинство ще се определя според размера на домакинството.


Петицията е изпратена в отворено писмо до стотици местни и национални медии. Надяваме се гласът на най-тежко засегнатите от кризата най-после да бъде чут. Препоръчваме на управляващите да изпълнят изискванията ни възможно най-скоро за свое собствено добро. Народът е способен на необикновени неща, когато е гладен и отчаян.


Божидара Николова