За развитието на екологичните борби

Екологичният въпрос не е абстрактен въпрос, нито пък е тема, запазена за политиката на високо равнище. Той ни изправя пред конкретни предизвикателства тук и сега: в България, в Европа, в света, като стои не пред отделния потърпевш човек или държава, а пред човешката общност като такава. Именно в нашето отношение към този въпрос и способността ни за колективни действия ще докажем и своята жизненост като общество.

Екологичната катастрофа във варненското езеро, презастрояването на Черноморието, както и многократните и безобразни атаки срещу „Натура 2000“ бележат единствено траекторията на евентуалното ни действие. Длъжни сме да направим повече – да започнем изграждането на широка обществена коалиция, способна да се противопостави ефективно и отвъд изолираните протестни движения на мощните и привидно неуязвими политически и бизнес интереси. Тази коалиция трябва да надхвърля зелените политически партии и организации, привличайки към каузата разнообразни социални движения, работнически синдикати и местни grass-roots организации.

Непосредствен пример за необходимостта от подобна коалиция е предизвикателството, което ни отправя прилагането на европейската „Зелена сделка“ в България. Ограничаването на емисиите на европейско ниво чрез преструктуриране и в крайна сметка ликвидиране на замърсяващите производства е амбициозен и крайно необходим проект. Реализацията му би довела до резултати, но рискува – правейки стъпка в правилната посока – да доведе до действителна социална катастрофа в страни като нашата. Затварянето на въглищните производства, от които зависят близо 100 000 души в регион като старозагорския например, заплашва да го опустоши. Това съвсем не е ситуация, в която спокойно можем да приложим максимата „целта оправдава средствата“.

Да разчитаме на „добронамерени политици“, „отговорни бизнесмени“ или „просветени олигарси“ за реализацията на каквато и да било екологична програма в България, би било също толкова наивно, колкото и да очакваме общоевропейски регламент като „Натура 2000“ да възпре капитализирането на общите блага. А се очаква от нас да разчитаме на същите тези да открият и нови възможности за препитание пред потърпевшите работници.

Имаме нужда от широко, организирано и солидарно обществено движение, способно да ни въоръжи срещу безхаберието на властта както в Стара Загора и Оброчище, така и срещу алчността на бизнеса в Банско, Алепу, Иракли и изобщо из цялата страна. Същите тези политици и бизнесмени не биха се поколебали да употребят недоволството на работниците, пряко засегнати от промените, за да го насочат срещу екоактивистите, както и срещу всеки един проект за социална и екологична промяна. Единственият начин да се противопоставим, е да насочим усилията си към отчитане на социалния ефект от екологичните политики, принуждавайки властта да вземе реални мерки за социална сигурност на работещите в засегнатите предприятия.

Нещо повече, ние трябва да направим това заедно със самите работници от засегнатите браншове. Трябва да ги въвлечем в тази борба, подсилвайки фронта за предотвратяване на икономическите последици от закъснелите екологични решения, трансформирайки процеса на екологична промяна в процес по общосоциална такава.

Пред нас стои задачата да приобщим към екологичните борби работещите и „обикновените хора“ извън привилегированите градски кръгове. Само по този начин ще се домогнем до общо засилване на движението, създавайки много нови екоактивисти из неподозирани към момента места. Не трябва да забравяме, че именно местните хора, които бизнесът успява с променлив успех да мобилизира срещу екологичните каузи, са в действителност наши естествени съюзници, доколкото те са най-непосредствено засегнати от екологичните престъпления.

Да разглеждаме екологичната борба като поле за активизъм на една малка група от добре образовани и отдадени на каузата активисти не е достатъчно. Тя трябва да се превърне в масово движение, въплъщаващо интереса на мнозинството. Крайно време е зеленото движение в България да излезе от маргинализацията си и да премине в настъпление.

Тук и сега е правилното време за това.