ПРИЗИВ от АРК за СПЕШНИ МЕРКИ за овладяване на социалната криза в условията на карантина и извънредно положение

Властите в България обявиха извънредно положение без да са определили никакви предварителни изисквания към работодателите за задълженията към работниците и служителите в кризисната ситуация.
Вчера, хиляди работници, в цялата страна, бяха изкарани в принудителен платен и НЕПЛАТЕН отпуск за две седмици, един месец или за неопределен период. Някои директно бяха посъветвани да си търсят работа.

Семейства в извънредно положение

Хиляди семейства са изправени пред дилемата дали ще могат да платят сметки, кредити и да поддържат живота си в следващите седмици. Това е социална катастрофа.
За да се смекчат нейните ефекти, държавата и работодателите трябва да вземат спешни мерки, а именно:
– Замразяване на всички плащания по кредити, ипотечни, потребителски.
– Замразяване на плащанията за сметки за ток, вода, парно.
– Създаване на специален фонд за изплащане на минимум 70% от заплатата на заетите в дребни и средни бизнеси, които са в принудителен неплатен отпуск.
– Принуждаване на големите компании да изплащат минимум 70% от заплатите на работещите в принудителен неплатен отпуск. При отказ, на основание липса на средства, техните финанси трябва да бъдат направени публични, за да се установи могат ли да изплатят заплатите.
– Незабавно налагане на контрол върху цените на стоките от първа необходимост с цел пресичане на спекулата. Наказания за спекулантите, еквивалентни на извънредната ситуация.
Ако управляващата класа не вземе тези мерки, рискува безпрецедентна ескалация на общественото напрежение!
Изпълнителен комитет на
Автономна работническа конфедерация,
14 март 2020г.