Комюнике на европейската мрежа срещу комерсиализацията и приватизацията на здравеопазвнето

„Нека да разпространяваме солидарността, а не вируса!“

Да поставим под карантина строгите икономии и търговията!“

Европейската мрежа срещу комерсиализацията и приватизацията на здравеопазването и социалната защита и Движението за здраве на хората сме много доволни от съвместната мобилизация на 163 организации в цяла Европа срещу търговията в здравеопазването на 7-ми април под мотото „Нека да разпространяваме солидарността, а не вируса“.

В цяла Европа бяха проведени стотици индивидуални и колективни действия, въпреки карантината, с които показахме, че хората вярват в обществената здравна система с не търговска цел, обслужваща хората. Можете да разгледате интерактивната карта на действията от 7-ми април тук: bit.ly/Agir4Health

В допълнение, работещите в здравеопазването и социалните служби заявяваме като наши приоритети:

1. Непосредственото осигуряване на човешки и материални ресурси за борбата срещу пандемията и защита на здравето на населението в бъдеще: набиране и обучение на персонал в здравеопазването, спешно осигуряване на средства и управление на запасите от материали, необходими за справяне с кризисни ситуации.

 2. Отхвърляне на политиките на орязване на публичните разходи и търговията, които доведоха до систематичното унищожение на системите за обществено здравеопазване в Европа, както и до липсата на квалифициран персонал в медицинските центрове, старческите домове и социалните услуги.

3. Необходимостта да се разработи и произведе лечение и достатъчно защитни средства, които да допринесат за общественото здраве, а не за печалбите на бизнеса. Независимо от местоживеенето, трябва да се предоставят ефективни и безопасни лекарства, защитни материали и ваксини на хората за профилактика и лечение на COVID-19; Всички те трябва да са безплатни за пациента, придобити на справедлива цена от националните здравни системи. 

Когато пандемията приключи, борбата за универсално публично здравеопазване за всички ще продължи. Идеята за универсалното здравеопазване обхваща не само цялостна медицинска помощ, достъпна за всички, но и идеята за свят основан на хармония справедливост и солидарност. Затова радикално отхвърляме настоящия икономически модел на Европейския съюз, основан на строги икономии, а не на солидарност.

Изискваме преориентиране на публичните средства, така че те да бъдат разпределени за удовлетворяване на основните права на населението: заетост, достойни заплати, жилища, образование, енергия, храна и вода.

За да постигнем това, ние трябва да озаптим търговията. Трябва да отхвърлим бруталните фискални политики, които бях наложени по време на предишната световна икономическа криза . 750 000 милиона Евро на Европейската централна банка не трябва да се използват за захранване на финансовите пазари, а за финансиране на социалните нужди на населението въз основата на защитата и подобряването на физическото, психическото и социалното благополучие на всички. Укриването на данъци трябва да се бори енергично и да се налагат тежки санкции..

Вместо социални системи, подчинени на пазарна логика и контролирана конкуренция, трябва да преминем към социално справедлив и екологично отговорен модел. Определянето на нуждите и организацията на системите за здраве трябва да бъдат под прякото демократично наблюдение на гражданските комитети, координирани на всички нива на обществото.

Ето защо призоваваме европейските държави да приемат по-силна стратегия за договаряне на цените на лекарствата, медицинските материали и ваксините. Ако фармацевтичната индустрия продължава да определя неоправдано високи цени, патентните права трябва да бъдат отменени. По същия начин, както запасите, така и производството на лекарства и медицински материали трябва да бъдат контролирани от публичните органи и в случай на спиране на производството или доставката патентите трябва да бъдат отменени. Освен това искаме да бъдат отпуснати необходимите средства за обществени и независими фармацевтични изследвания. В близко бъдеще е от изключително значение да се създаде стратегия, която да се стреми към координирано и социализирано европейско публично пространство за изследвания и производство на нови лекарства.

И накрая, трябва да подкрепим и да гарантираме успешното мобилизиране на здравните работници и други основни работници, През последните няколко месеца те работиха неуморно, за да защитят здравето и живота ни, и това в условията на недостатъчна лична защита и често нечовешки работни смени.

Ето защо Европейската мрежа срещу комерсиализацията на здравеопазването, Движението за здраве на хората и другите подписали това комюнике призовават към сближаване, взаимопомощ и солидарност на местно, национално и международно равнище, за да се изгради една възможно най-широка и единна платформа, с общи искания, които да сложат край на либералните рецепти от миналото.

Предлагаме на цялото социално движение да се изправим заедно и да определим дата за месец септември 2020г. като първа международна инициатива на европейско ниво.

НЕКА ДА СЕ БОРИМ ЗАЕДНО ЗА СИЛНО УНИВЕРСАЛНО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, СПОСОБНО ДА УСТОИ НА ЗДРАВНИТЕ КРИЗИ ДНЕС И УТРЕ!