Скок на храните със 71%. И то само за 3 месеца

Драстичен скок на производствените цени на зърнените храни отчита Националният статистически институт.

Само за първите 3 месеца на годината, цената на храните се е увеличила със 71,3%.

Увеличение е отчетено и при техническите култури – с 41,7%, живите животни – с 4,5% и животинските продукти – с 14,9%.

Статистиката посочва, че цената на меката пшеница е скочила със 77,9%, на царевицата – с 67,1%, слънчогледа – със 100,7%, свинете – с 3,2%, и кравето мляко – с 24,8%.

Индексът на цените селскостопанските продукти за първото тримесечие на годината нараства с 22,0% спрямо същото тримесечие на 2010 г.

В растениевъдството цените са се увеличили с 54,7%, а в животновъдството – с 10,1%.

Голямо е увеличението и на суровините, влагани в селското стопанство. Скокът е с 11,4% над равнището на същото тримесечие на 2010 г.

По-високи са цените на минералните торове – с 9,4%, електроенергията и горивата – с 23,8%, препаратите за растителна защита – с 0,1%, ветеринарно-медицинските продукти – с 0,8%, и фуражите – със 17,7%, посочват още от НСИ.

Препечатано от http://www.dnes.bg/obshtestvo/2011/05/19/skok-na-hranite-sys-71-i-to-samo-za-3-meseca.119145

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *