Създадена е взаимоспомагателна каса към Автономен Работнически Синдикат

Разрастването на членската маса ни позволи да пристъпим към реализацията на нови инструменти за взаимопомощ между членовете на синдиката.  На 24.01.2016г официално бе учредена първата взаимоспомагателна каса към Автономен Работнически Синдикат във Варна. Седмица по-рано бе учредена и солидарна каса към синдиката в София.

credit_cooperative_09

В днешната реалност на нарастваща несигурност и възползващи се от нея фирми за бързо кредитиране и банки, паразитиращи върху човешкото нещастие и бедност, кооперативнато взаимопомощ е ефективен инструмент за осъществяване на икономическа независимост. Повечето от нас са запознати с работещите модели на взаимоспомагателни каси, които днес функционират успешно, но в ограничени размери и в определени съсловия. За тези, които не са се сблъсквали с такъв тип механизми, ето кратко описание (от устава на касата): “Взаимоспомагателната каса представлява доброволно сдружение на граждани с цел взаимопомощ. Предмета на дейност на взаимоспомагателната каса е на основата на доброволни спестявания и вноски, да отпуска на нуждаещите се свои членове безлихвени заеми при най-изгодни условия.”
Касата на учителите, касите на железничарите и на пристанищните работници във Варна са положителни примери за финансова взаимопомощ, които се доказаха като устойчиви във времето. Единственият им недостатък е техният ограничен обхват. В касата на учителите могат да членуват само действащи учители и техните семейства. Същото важи и за кооперативните каси към останалите съсловия и предприятия, които са ограничени както браншово, така и в рамките на определени фирми. Взаимоспомагателната каса създадена от членовете на Автономен Работнически Синдикат е първата такава, в която могат да членуват всички членове на синдиката, независимо от своя бранш и професия. Касата е отворена и за студенти, безработни и пенсионери.

17164741

Присъединете се към нас!

Нека заедно да извоюваме собствената си икономическа независимост, и да не оставим никой от нашите колеги, роднини и приятели в лапите на фирмите за бързо кредитиране и банките!

За повече информация:
Варна – 0878/ 609 886
София – 0887/ 417 546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *