С 1/5 е спаднало потреблението на парно в София

Потреблението на парно през първите три месеца на 2011 г. в столицата е намаляло с една пета спрямо същия период на миналата година, съобщи в понеделник през общинската комисия от инженерна инфраструктура изпълнителният директор на общинското дружество Стоян Цветанов.

В момента фирмите за дялово разпределение отчитат уредите веднъж годишно, по желание на клиента може и ежемесечно срещу съответната такса.

Цветанов съобщи също, че дружеството ще продължи да работи с топлинните счетоводители, които обаче се очаква да поискат повишение на тарифите си за новия отоплителен сезон.

Дружеството остава в тежко финансово състояние с текущи вземания за 397 млн . лв. след обезценката им по балансова стойност и текущи задължения за 530 млн. лв., около 175 млн. лв. от които са задължения към “Булгаргаз“.

На фона на тези цифри “Топлофикация-София“ прогнозира в инвестиционната си програма за периода до 2014 г., че догодина ще излезе на печалба от над 8.8 млн. лв., която през 2013 г. ще достигне 13 млн. лв. Според Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която на 10 .05. 2011 г. ще обсъди работните планове на дружеството, обаче реалните постъпления на столичното парно не са достатъчни за погасяване на задълженията на дружеството дори към “Булгаргаз”.

В становище на ДКЕВР се посочва, че съществуват опасения, че общинската компания няма да може да осигури планираното външно финансиране за изпълнение на инвестиционната си програма, която има намерение за изграждане на нови мощности.

Източник: http://www.mediapool.bg/show/?storyid=179253

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *