Алтернативата е в човечността

neli_derali Нели Дерали

Най-големият проблем на нашето общество е неглижирането живота на другия, липсата на човечност. Нашите институции, всички до една, се отделиха от обикновените граждани и вече съществуват сами за себе си, капсулирани в някаква имагинерна необходимост за обществото. В този си вид обаче те не са му необходими, те трябва да се преосмислят, да реконструират своя възглед, първо върху причините за съществуването си и, второ, да се вгледат много сериозно в нуждите на отделния индивид.
Инспекция по труда проформа, съдилища проформа, в които гражданите не са равноправни, поради лошата и недостатъчна безплатна защита, предоставена от също слабата в този момент адвокатура.
Защото необходимостта от защита на основните граждански права не се изчерпва с наказателния процес, там, където в момента отново проформа се осигурява такава в нейния безплатен, тоест общодостъпен вид. Защитата на гражданските права, свободата и достойнството на отделния човек имат нужда от много по-сериозна, много по-обстойна защита.
Ние се върнахме векове назад! Върнахме се към Европа през 18-ти – 19-ти век. Опитвайки вкуса на свободата, ние твърде криво разбрахме тази свобода в нашите отношения. Свободният пазар, съчетан със социални институции, работещи сами за себе си, а не за гражданите, доведе до огромна липса на хуманност, до един абсурд на отношенията.
Ние сега виждаме, че сивата икономика процъфтява. Докато държавата тръби, че няма събираемост на данъците, в същото време си затваря очите пред поведението на работодателите, на средния и по-едър бизнес.
Какъв е този двоен аршин, с който се мерят правата?! Не може едновременно да се твърди, че обикновеният наемен работник е длъжен (да плаща данъци, такси, да бъде послушен пред закона), а за онзи, който го наема, да е позволена много по-голяма свобода – тази на парите. Това не е човешко общество, това вече не е цивилизация.
Нашата незаинтересованост, неглижирането на проблемите на другия, на съседа, на нашия брат, води до разрастване, точно като тумор, на безчовечността, породена от прокламираната тенденциозно липса на алтернатива. Всичко това ни води до една задънена улица, преди всичко в онова, което ни отделя от зверовете, което ни прави човеци.

photo_verybig_1078832

Не може да имаме социални институции, които са безсилни да защитят обикновения гражданин, мачкан от няколко страни едновременно. От несправедливи данъци, несъобразени с реалното му финансово положение, от огромните лихви на банките, на която е дадена почти безкрайна свобода. Гражданинът е мачкан и от закона, защото не може да си позволи адекватна адвокатска защита. Обикновеният гражданин е мачкан и от работодателя. Поради внушената му липса на избор той приема да работи за много по-ниско от заслуженото за труда му възнаграждение, да бъде осигуряван “под масата”, рядко му се плаща извънреден труд, често заплатите се бавят с дни или дори с месеци. Това поставя човека в нас в клетка, той постепенно се превръща в звяр, борещ се само и единствено за физическото си оцеляване.
Алтернатива има и тя е в човечността. Само трябва да се вгледаме по-надълбоко в себе си и ще я открием. Защото другият човек не ни е враг, не е просто конкурент на пазара. Този човек също като нас заслужава да живее достойно и да се радва на живота, работейки онова, което умее най-добре.

Нели Дерали е юрист, журналист и поет с интереси в областта на литературата, драматургията и философията

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *