Всяко трето дете в България жертва на физическо насилие

Всяко трето дете в България е понесло физическо насилие, а всяко осмо – сексуално. Това е част от тревожната статистика изнесена от Агенцията за закрила на детето. В 37% от случаите детето е пренебрегвано от родителите си, а в 80% от случаите става въпрос за регистрирано домашно насилие. За 2010 г. броят на децата подложени на системно насилие е 2155. Като за разлика от предходната се е увеличил с 500 случая.

От всичките регистрирани случая едва ? от децата попадат в специализираните за целта кризисни центрове, които за страната са 12.

Съществен проблем на тези центрове е обаче, че там се настаняват и малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви (кражби, проституция и др.). Друг съществен проблем е че в по-голямата част от тези домове не се спазва срока за настаняване (който е до 6 месеца) и деца са настанявани за по-дълги периоди от време.

За никого не е тайна обаче, че зачестилите прояви на физическо насилие към децата от страна на възрастните се дължи най-вече на лошите социално-икономически условия на живот (мизерията, безработицата, ниските заплати и високите цени), както и на все повече нарастващата неграмотност и ниска образованост на българските граждани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *