Груби нарушения при провеждането на обществени поръчки

Агенцията за държавна финансова инспекция в доклада си заяви, че за миналата година всяка втора процедура е грубо нарушена и в нея се откриват сериозни нередности. В над 200 от случаите законовите норми и правила са заобиколени и общите нарушения възлизат на 1 милиард и 200 хиляди лева. Без провеждане на конкурс са били раздадени над 72 милиона лева.

Над 700 искания за проверки, пък са останали без последствия, тъй като агенцията не разполага с достатъчен брой хора, които да ги осъществят. След приключените 350 проверки са констатирани над 2 200 нарушения.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *