Правата ни на работното място

В края на 2019-та година издадохме книжката “Правата ни на работното място”. В нея сме синтезирали най-важните неща, които всеки от нас трябва да знае за да не бъде ощетяван от работодателите. Можете да разгледате книжката онлайн, да я свалите в pdf формат и да я разпечатате и разпространявате свободно. Ако желаете ние да ви изпратим бройки, свържете се с нас на avtonomna@gmail.com


нашите-права-за-печат