Стачка на държавни служители в Португалия

На 6 май 2011 г. държавните служители в Португалия обявиха всеобща стачка. Повод за протестите им е „Програмата за финансово спасяване”, която е съгласувана с финансовата комисия към Европейския съюз и Международния валутен фонд. Служителите в държавния сектор спряха работата си за 24 часа. Най-активни в протестните действия бяха работещите в секторите образование и здравеопазване. По данни на местните профсъюзи активността на протестиращите във всички държавни сектори е била над 60%.

Източник: http://www.focus-news.net/?id=n1521376

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *